Google Analytics İzleme

12 Aralık 2018

asp.net - web.config içinde & gibi özel karakter kullanabilme

Web.config dosyasında özel karakter kullanıldığında visual studio'da derleme hatası vermektedir.
Özel karakterleri web.config dosyasında kullanabilmek için özel karakterin xml encoding değerlerini kullanmak gerekiyor.

Örneğin:
& karateri yerine & yazılmalıdır.

Treatment of special characters in App.config/Web.config

Special Characters in AppSetting


Kaynaklar:


25 Ekim 2018

Asp.net MVC 5 - utf-8 charset olmayan istekte Action metodunda Türkçe karakter sorunu olması

Asp.net MVC 5'de varsayılan olarak isteklerin ve cevapların karakter seti encoding utf-8'dir.
Türkçe veya İngilizce gibi farklı dil encoding web sayfalarından form post edilip Action metoduna düşünce Türkçe karakterlerde server-side tarafında hatalı görünmektedir.
Bu sorunu çözmek için post edilen Action metodunun erişim adres yoluna göre web.config dosyasında ayar eklemek gerekmektedir.

Örnek web.config dosyası düzenlemesi şu şekilde olmalıdır:

<configuration>
...
<location path="path/to/your/actionmethod">
    <system.web>
        <globalization requestEncoding="ISO-8859-9" responseEncoding="ISO-8859-9" />
    </system.web>
</location>
...
</configuration>


Kaynaklar:
http://www.siimviikman.com/2012/06/12/action-based-request-encoding-in-asp-net-mvc/
https://stackoverflow.com/questions/9482691/receive-post-data-in-non-utf-8-encoding-asp-net-mvc
https://stackoverflow.com/questions/1700544/incorrect-characters-at-modelbinding
https://stackoverflow.com/questions/1012120/iso-8859-1-to-utf8-in-asp-net-2


09 Ağustos 2018

mongodb - Compass uygulamasını açınca "Object has been destroyed" javascript hatası

MongoDB Compass Community 1.14.6 sürümlü mongo db editör uygulaması açılıp, bir süre çalışıp, daha sonra uygulama kapatılıp tekrar açıldığında bazen aşağıdaki gibi hata çıkmakta ve uygulama tekrar açılmamaktadır.

Bunun nedeni uygulamayı kapattıktan sonra arkada "MongoDBCompassCommunity.exe" uygulaması hala ayakta kalmaktadır. Windows görev yöneticisinde arkada işlemler kısmından o açık olan .exe uygulamasını kapatınca sorun çözülmektedir.

Görev yöneticisinde Ayrıntılar tab'ında görünen MongoDBCompassCommunity.exe uygulamaları:
Uygulama açılırken çıkan hata mesajı:Kaynak:
https://jira.mongodb.org/browse/NODE-1165